ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «FIELD CLUB» ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017

ΟΜΙΛΟΣ  ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «FIELD CLUB» ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017

Καλούνται τα μέλη του Ομίλου Αντισφαιρίσεως Λευκωσίας «Field Club» στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ στο οίκημα του Ομίλου.

Θέματα:

  1. Εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης.
  2. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Έγκριση λογαριασμών για το έτος 2016.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού για το έτος 2016
  5. Διορισμός ελεγκτή για το 2017 και έγκριση της αμοιβής του.
  6. Συζήτηση τυχόν προτάσεων που υποβλήθηκαν από μέλη για λήψη αποφάσεων. (Προτρέπονται τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις να ειδοποιήσουν εγγράφως τον Γ. Γραμματέα περί τούτου το αργότερο 3 (τρεις) ημέρες προ της ημερομηνίας της Συνελεύσεως).
  7. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
  8. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλη που επιθυμούν α υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου πρέπει να αποταθούν γραπτώς στο Γ. Γραμματέα το αργότερο 7 ημέρες πριν την ημέρα της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τις 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ. Την υποψηφιότητα τους πρέπει να υποστηρίζουν δύο τουλάχιστο τακτικά μέλη του Ομίλου.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό του Ομίλου δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους μέχρι και τον Ιούνιο του 2017.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Πανίκος Κυριάκου

Γ.Γραμματέας.

 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «FIELD CLUB» ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017

FIELD CLUB – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2015-5-19