Εκπτωτικό Σχέδιο Ωφελημάτων Field Club Tennis Academy Member Card